ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನ್ಯೂಡ್, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದವು